เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดียวกันกับของอีเมล์กระทรวงพาณิชย์ (@moc.go.th) กรณีลืม ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ติดต่อเบอร์โทร 7298 , 6413
หากยังไม่มีอีเมล์กระทรวง สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้งานได้ที่ https://www.ops.moc.go.th/th/content/category/detail/id/145/cid/324/iid/8193
และส่งคำร้องไปยัง admin@moc.go.th