เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดียวกันกับของอีเมล์กระทรวงพาณิชย์ (@moc.go.th) กรณีลืม ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ติดต่อเบอร์โทร 7298 , 6413
หากยังไม่มีอีเมล์กระทรวง สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้งานได้ที่ http://www.ops.moc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=1836
และส่งคำร้องไปยัง admin@moc.go.th